Trang 1 / 512345
Hôm nay trời mát

Hôm nay trời mát

Hôm nay trời mát
Tự nhiên muốn hát
Mà đời bết bát
Mà ngại, vì nhát

Mà sợ bị tát
Chết vùi trong cát
Vừa đau và rát
Nên chẳng dám hát

Hôm nay trời mát
Gặp em rất mát
Tình cảm bột phát
Thấy thèm và khát!

Mà ngại, vì nhát
Nên chẳng dám chat
Chỉ cầm cái bát
Mút mút mát mát

Hôm nay trời mát
Bốc được con át
Bích mà chua chát
Đời mình sắp nát!

Hôm nay trời mát
Em thì xanh ngát
Mắt cười ướt át
Chỉ muốn xuất phát!

Hôm nay trời mát
Em muốn nghe hát
Đánh liều thử phát
Thế là bát ngát!

Thế là hết nhát
Thế là trời mát
Lấy xe u oát
Lượn đi một lát

Hôm nay trời mát
Thắt cà la vát
Lệch đi hóng mát
Vừa đi vừa hát

Hát lời bi đát
Trách tình chốc lát
Vội vàng cọ xát
Để rồi tan nát

Để rồi chua chát
Cuộc tình hết đát
Như quả chuối nát
Chẳng thể vớt vát

Hôm nay trời mát
Thấy buồn man mát
Vừa đi vừa hát
Chắc là bị mát!

LĐT, 11/5/2016 - Ảnh: Internet

Xem thêm

Dắt chuối đi chơi

Dắt chuối đi chơi

Hai nàng dắt chuối đi chơi
Thế kia chuối dập gẫy rồi thì sao? * cảm thấy hoang mang*

Dặn lòng đừng yếu đuối
Mà sao vẫn thèm chuối
Thôi lần này lần cuối
Mình cùng đi chơi chuối

Dù biết rằng sẽ đuối
Nhưng đã lỡ thích chuối
Nên quyết chơi lần cuối
Mai này khỏi tiếc nuối.

LĐT, 28/11/2014 – Ảnh: Internet

Xem thêm

Trang 1 / 512345