Mùa xuân phải có mưa phùn - Hoàng Thị Thu Trang

Mùa xuân phải có mưa phùn

Version 1:
Mùa xuân phải có mưa phùn,
Con gái phải có lúc cùn lúc ngoan!

Version 4:
Mùa xuân phải có mưa phùn,
Con gái phải có đứa lùn đứa cao
Mùa xuân phải có hoa đào
Con gái phải được đưa vào đưa ra!

LĐT, 17/3/2014 - Ảnh: Internet

Xem thêm

Chuyện cái phích xịn

Chuyện cái phích xịn

Nhà mình có cái phích
Giữ nóng được nửa ngày
Ơ nhưng thế mà hay
Uống nước ấm rất tiện!

Có một em lắm chuyện,
Cứ suốt ngày đòi mua
Mình nửa thật nửa đùa,
Bán thêm người có lấy?

Nó run như cầy sấy,
Bảo chỉ buôn đồng nát.
Mình đành cười chua chát,
Người hỏng chẳng ai mua!…

LĐT, 06/11/2013 – Ảnh: LĐT

Xem thêm

Liệu pháp giản đơn

Liệu pháp giản đơn

Những khi cảm thấy bất an,
Thì mua lấy một con ngan mà dùng.
Những khi cảm thấy sắp khùng,
Thì mua lấy ít nem Phùng mà ăn.
Những khi cảm thấy lăn tăn,
Thì mua mấy lạng thịt thăn mà xào…

Những khi, dẫu có thế nào,
Cứ nghe lời tớ ăn vào là xong!

LĐT, 10/03/2013 – Ảnh armyhostel.com

Xem thêm