Hà Nội không vội được đâu - Tắc đường

Hà Nội không vội được đâu

Tắc đường ai chẳng muốn đi,
Tắc đường ai chẳng muốn về nhà nhanh.
Nhưng mà đừng có lanh chanh
Bấm còi inh ỏi rồi giành giật nhau!

Hà Nội không vội được đâu,
Cứ nhích từng bước cho đầu đỡ điên!

LĐT, 22/7/2014 - Ảnh: Internet

Xem thêm

FA Ku Văn Káy Cay Văn Cú

Trêu ngươi FA

Ngoài đường nó cứ rờ mông
Xoa xoa miết miết như không có người!
Ngoài đường nó cứ sờ đùi
FA trông thấy bùi ngùi lắm thay!

Ngoài đường nó cứ cầm tay
Cười cười nói nói day day, ôm ghì!
FA cú quá chửi thề:
Chúng mày đợi đấy bố về quay tay!

LĐT, 4/7/2014 - Ảnh: Internet

Xem thêm

Thanh Hằng tập làm thợ xậy - Bài ca xây dựng

Bài ca xây dựng

Trên trời có đám mây xanh
Ở dưới mặt đất có anh thợ hồ
Bên cạnh có một cô bồ
Anh chàng sướng quá tha hồ miết, xoa.

Lạ thay càng miết càng xoa
Càng thấy chỗ ấy nước ra thật nhiều! :-O
Làm nghề vất vả bao nhiêu,
Cứ xoa thấy nước ra nhiều lại vui! _cheers_

LĐT, 7/4/2014 - Ảnh: Internet

Xem thêm