Liệu pháp giản đơn

Liệu pháp giản đơn

Những khi cảm thấy bất an,
Thì mua lấy một con ngan mà dùng.
Những khi cảm thấy sắp khùng,
Thì mua lấy ít nem Phùng mà ăn.
Những khi cảm thấy lăn tăn,
Thì mua mấy lạng thịt thăn mà xào…

Những khi, dẫu có thế nào,
Cứ nghe lời tớ ăn vào là xong!

LĐT, 10/03/2013 – Ảnh armyhostel.com

Xem thêm

Thơ tặng người gầy

Thơ tặng người gầy 1

Chập chập cheng cheng,
Con gà trống thiến để riêng cho thầy! =P~
Đơm xôi thì đơm cho đầy
Đơm vơi thì thánh nhà mày mất thiêng!

Chập chập cheng cheng,
Con này kháu quá để riêng cho thầy!
“Trông cô có vẻ hơi gầy
Yêu tôi tôi sẽ làm đầy lên cho! ;)  :x

Yên tâm cô không phải lo
Người ta tôi đã làm cho nhiều rồi!
Thầy chả thèm bưởi thèm xôi
Chẳng qua thầy tốt thương người mới ăn!”

Nói mãi mà vẫn lăn tăn
Kiểu này có đến ngàn năm còn gầy!
Kiểu này chắc phải chơi lầy
Không yêu thầy yểm cho mày ế luôn!

Nhanh lên
Làm cái
Thầy chuồn!
Hết gầy thì cứ lên phường mà kêu!

LĐT, 26/12/2006, 6/1/2016 – Ảnh: VietBao.vn

Xem thêm