Chuyện cái phích xịn

Chuyện cái phích xịn

Nhà mình có cái phích
Giữ nóng được nửa ngày
Ơ nhưng thế mà hay
Uống nước ấm rất tiện!

Có một em lắm chuyện,
Cứ suốt ngày đòi mua
Mình nửa thật nửa đùa,
Bán thêm người có lấy?

Nó run như cầy sấy,
Bảo chỉ buôn đồng nát.
Mình đành cười chua chát,
Người hỏng chẳng ai mua!…

LĐT, 06/11/2013 – Ảnh: LĐT

Xem thêm