Ngôi nhà trong trái tim tôi - Lối xưa kỉ niệm

Ngôi nhà trong trái tim tôi

Ngôi sao leo lét giữa trời
Nhà kia vắng bạn ai người ghé thăm?
Trong năm tôi tới một lần
Trái phần chuồng lợn trước phần đinh năng
Tim ai giục giã cõi lòng
Tôi yêu ngôi nhà đó chắc hẳn không vô tình…

LĐT, 1990 - Ảnh: Internet

Xem thêm