Chào em cô gái Lam Hồng

Chào em cô gái Lam Hồng

Chào em cô gái Lam Hồng version 1

– Chào em cô gái Lam Hồng!
Hỏi em giờ đã có chồng hay chưa?
– Anh hỏi thì em xin thưa
Rằng một tháng trước em vừa có xong!
– Chào em cô gái có chồng!
Hỏi em giờ có còn … hồng như xưa?
– Anh hỏi thì em xin thưa
Em hồng từ thuở còn chưa biết gì! hí hí

LĐT, 14/06/2006 – Ảnh: Internet

Chào em cô gái Lam Hồng

Má em giờ có còn hồng như xưa?

Version 2

– Chào em cô gái Lam Hồng
Má em giờ có còn hồng như xưa?
– Anh hỏi thì em xin thưa
Má hồng từ thuở anh chưa thơm vào!

LĐT, 18/06/2006 – Ảnh: Internet

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4.3]
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Cái hay của làm thơ dở là dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi, đáng yêu! Hãy yêu và thương tôi thật nhiều các bạn nhé để tôi có thêm động lực làm thơ tiếp, cảm ơn các bạn!

Bài mới nhất của Lục Đức Thành (Xem tất cả)

Để lại lời bình