Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu

Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.

---

You will be doing anything for the one you love, except love them again.

[Total: 0   Average: 0/5]

Để lại lời bình