Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

---

The only way to have a friend is to be one.

Để lại lời bình