Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì

Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.

---

The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels.

Để lại lời bình