Ghen tuông là thiếu quý trọng đối với người mình yêu.

Ghen tuông là thiếu quý trọng đối với người mình yêu.

Để lại lời bình