Khi một người đàn ông điên dại vì một người đàn bà

Khi một người đàn ông điên dại vì một người đàn bà thì chỉ một mình nàng có thể chữa khỏi cái điên dại ấy của chàng ta mà thôi.

Để lại lời bình