Tình yêu giống như một dây leo

Tình yêu giống như một dây leo, nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt.

Để lại lời bình