Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta

Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh tuý và thuần khiết.

---

Love won’t obey our expectations. Its mystery is pure and absolute.

Để lại lời bình