Tình yêu thương con người là tài sản quý giá nhất.

Tình yêu thương con người là tài sản quý giá nhất.

Để lại lời bình