Giải lao

Giải lao

Giải lao

15 phút nghỉ giải lao
Thử làm thơ xem thế nào!

Nghĩ, viết, viết rồi lại xóa
Vò đầu, bứt tai, véo má,

Nặn mãi vẫn chẳng ra thơ
Reng reng! Vào lớp, hết giờ giải lao!

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Cái hay của làm thơ dở là dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi, đáng yêu! Hãy yêu và thương tôi thật nhiều các bạn nhé để tôi có thêm động lực làm thơ tiếp, cảm ơn các bạn!

Bài mới nhất của Lục Đức Thành (Xem tất cả)

Để lại lời bình