Ỉn quan nhà tôi

Ỉn quan nhà tôi

Ỉn quan 8 tháng tuổi đời
0 tháng tuổi đảng vẫn ngồi nghênh ngang!
Tự đập trứng vỡ khắp bàn
Đứa nào chống đối ỉn quan đánh liền!

Làm quan tham sướng như tiên
Khổ dân quần quật kiếm tiền nuôi quan!
Bao giờ dân yếu dân thăng
Ỉn quan thất thế lại làm dân đen!…

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Cái hay của làm thơ dở là dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi, đáng yêu! Hãy yêu và thương tôi thật nhiều các bạn nhé để tôi có thêm động lực làm thơ tiếp, cảm ơn các bạn!

Bài mới nhất của Lục Đức Thành (Xem tất cả)

Để lại lời bình