Nhà Quê đa tình

Nhà Quê đa tình

Thân tặng nick Nhà Quê của diễn đàn Phụ Nữ và Cuộc sống

Nhà Quê đa tình

Nhà Quê đâu phải đa tình
Hắn chỉ reo tội, reo tình (vào) người ta.

Cô đầu đi bán bánh đa
Nhà Quê đụng phải thành ra vỡ hàng
Bỏ đi nghe cũng bẽ bàng
Thôi đành giải quyết cùng nàng cho xong.

Cô Hai đi bán hàng dong
Nhà Quê gặp phải lúc lòng đang sôi
Xơi hai bánh đúc đã đời
Cô ta chỉ lấy mấy lời bâng quơ.

Cô Ba hôm ấy chăn bò
Nhà Quê trông thấy lúc mò đi chơi
Thấy nàng có ý lả lơi
Nhà Quê mới bảo: “Cho tôi cưỡi cùng”.

Cô Tư, cô Sáu, cô Hồng…
Các cô rồi cũng theo chồng mà đi
Một chiều ở cuối chân đê
Người ta lại thấy Nhà Quê thả diều
Có cô cắt cỏ phận nghèo
Ngẩng lên nghe tiếng sáo diều rồi thương…

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Cái hay của làm thơ dở là dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi, đáng yêu! Hãy yêu và thương tôi thật nhiều các bạn nhé để tôi có thêm động lực làm thơ tiếp, cảm ơn các bạn!

Bài mới nhất của Lục Đức Thành (Xem tất cả)

Để lại lời bình