Nỗi buồn mèo mun Denny Nguyễn Thu Hà

Nỗi buồn – Sadness

Mời các bạn đọc bài thơ nỗi buồn bằng tiếng Anh

Sadness

I am so sad :(
All things too bad
Who has a cat?
Me bear in bed.

Phiên bản tiếng Việt:

Nỗi buồn

Tôi đang rất buồn, :((
Mọi việc hỏng luôn
Ai có mèo mun?
Tôi ôm đỡ buồn?

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Cái hay của làm thơ dở là dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi, đáng yêu! Hãy yêu và thương tôi thật nhiều các bạn nhé để tôi có thêm động lực làm thơ tiếp, cảm ơn các bạn!

Bài mới nhất của Lục Đức Thành (Xem tất cả)

Để lại lời bình