Nôn vào tường - Nôn vào giầy - Nôn vào trời - Nôn vào đầm

Nôn vào tường

Nôn gì không sợ, sợ nhất là nôn vào tường các bác ạ!

Nôn vào tường, Nôn vào giầy, Nôn vào trời, Nôn vào đầm, Nôn vào xiền!

Version 1, Nôn vào trời:

Tết nhất nên chẳng dám ồn
Chỉ dám lặng lẽ cho hồn thanh cao
Tất niên uống chén rượu đào
Mà say đến nỗi nôn vào trời xanh!

Version 2, Nôn vào tường:

Tết nhất nên chẳng dám ồn
Chỉ dám lặng lẽ cho hồn thanh cao
Tất niên uống chén rượu đào
Mà say đến nỗi nôn vào tường đen!

Version 3, Nôn vào giầy:

Tết nhất nên chẳng dám ồn
Chỉ dám lặng lẽ cho hồn thanh cao
Tất niên uống chén rượu đào
Mà say đến nỗi nôn vào giầy em!

Version 4, Nôn vào đầm:

Tết nhất nên chẳng dám ồn
Chỉ dám lặng lẽ cho hồn thanh cao
Tất niên uống chén rượu đào
Mà say đến nỗi nôn vào đầm em!

Version 5, Nôn vào xiền (tiền):

Tết nhất nên chẳng dám ồn
Chỉ dám lặng lẽ cho hồn thanh cao
Tất niên uống chén rượu đào
Mà say đến nỗi nôn vào xiền to!

Hỏi thật, bạn thích nhất Version nào của bài thơ này? Hay là thích cả 4?!hehe

Những kiểu nôn chỉ có ở Việt Nam

Có rất nhiều kiểu nôn như nôn khan, nôn thốc nôn tháo. Cũng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nôn như say rượu nôn, say tầu xe, say sóng nôn, ốm, ốm nghén buồn nôn…

Nhưng tôi dám chắc, dù có nhiều kiểu, nhiều nguyên nhân dẫn đến nôn như thế nào, thì những kiểu nôn sau đây chi có ở Việt Nam chúng ta, đó là: nôn vào trờinôn vào tường, nôn vào giầy, nôn vào đầm, nôn vào xiền

Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi, bạn còn biết những kiểu nôn nào độc đáo hơn nữa không?!

Click to rate this post!
[Total: 57 Average: 4]
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Cái hay của làm thơ dở là dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi, đáng yêu! Hãy yêu và thương tôi thật nhiều các bạn nhé để tôi có thêm động lực làm thơ tiếp, cảm ơn các bạn!

Bài mới nhất của Lục Đức Thành (Xem tất cả)

Để lại lời bình