Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn

Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn
Để tâm thanh tịnh cho mình bình an

Click to rate this post!
[Total: 44 Average: 3.7]

Để lại lời bình