Chửa mãi không đẻ!

Chỉ có bụng mới biết, bao giờ con chui ra!

Để lại lời bình