Chửa mãi không đẻ!

Chỉ có bụng mới biết, bao giờ con chui ra!

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Để lại lời bình