Chuyện tình cảm động về loài ếch!

Chuyện tình cảm động về loài ếch!

Gặp nhau trao chút ân tình,
Ôm nhau lần cuối rồi mình vào xoong.
Hết rồi ngày tháng ngóng trông
Chàng lăn nhào bột thiếp nồng lửa than.

Sỹ Lê

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 2.5]

Để lại lời bình