Đa số trâu bò đều thông minh, tài giỏi, nhưng nhân dân không biết!

Đa số trâu bò đều thông minh, tài giỏi, nhưng nhân dân không biết!

Đa số trâu bò đều thông minh, tài giỏi, nhưng nhân dân không biết! Chỉ có ông Cao Đức Phát biết thôi mọi người à. Công nhận là toàn trâu bò thông minh, tài giỏi cả mọi người à!

Để lại lời bình