Đàn ông là sói, đàn bà là rắn

Có đúng không các bạn?

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.6]

Để lại lời bình