Đầu óc đàn ông!

Đầu óc đàn ông!

Bạn nhìn ra hình gì? Họa sĩ vẽ giỏi quá các bạn nhỉ. Nếu nhìn không ra khuôn mặt người đàn ông thì bạn đúng là người có “Đầu óc đàn ông” rồi đó nha!

Đầu óc đàn ông!

Đầu óc đàn ông!

Ảnh: Internet

Để lại lời bình