Khoai lang - Đói lòng thèm một củ khoai, thế mà chờ mãi chẳng ai cho mình!

Đói lòng thèm một củ khoai

Đói lòng thèm một củ khoai
Thế mà chờ mãi chẳng ai cho mình!

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Để lại lời bình