Hỏi xoáy, đáp xoay!

Hỏi xoáy, đáp xoay!

Hỏi xoáy, đáp xoay!

Hỏi xoáy, Xuân Bắc:

Thế gian ai được như ta
Song toàn văn võ, thơ ca đầy mình
Hào hoa, phóng khoáng, đa tình
Trong làng sâu-bít nổi trình là ta! =))

Đáp xoay, Cù Trọng Xoay:

Mỗi tội bị dính si đa
Giang mai, bệnh lậu, chẳng tha bệnh nào.
Tuy giờ da dẻ hồng hào
Nhưng vài hôm nữa chắc vào nghĩa trang! :))

Sưu tầm – Ảnh: Internet

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Để lại lời bình