Mỗi gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc

Mỗi gia đình hai con vợ – chồng hạnh phúc!

Mỗi gia đình hai con vợ – chồng hạnh phúc! Có ông nào thích điều này không?! Thái Bình ơi Thái Bình, tấm biển thần thánh quá!

Để lại lời bình