Công an phải có dùi cui
Cuộc sống phải có lúc vui lúc buồn!

Ngày xưa một cối một chày
Ngày nay một cối trăm chày giã chung!

Vâng, xin mời các bạn nghe bài hát, “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”!

Chỉ có bụng mới biết, bao giờ con chui ra!

Nice Love!

Tuổi trẻ tài cao quá, ae FA học hỏi nhé!

Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn Để tâm thanh tịnh cho mình bình an

Ăn cà rốt rất thông minh nha mọi người!