Vì sao đội Ý lại thua?!

Vì sao đội Ý lại thua?!

Vì sao đội Ý lại thua?
Vì Đức có “mấy lá bùa” rất to!

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Để lại lời bình