Các tác phẩm của "Thái Bá Tân":

Những người ở lại

Trẻ, đua nhau du học
Học xong không quay về
Bỏ lại cánh đồng cháy
Xơ xác những làng quê

Quan – những người cách mạng
Lặng lẽ tích đô-la
Để thành công dân Mỹ
Tây Âu, Canada…

Doanh nhân chưa bị giết
Bằng sưu thuế nhiễu nhương
Cũng lặng lẽ chuẩn bị
Để mai mốt lên đường

Vậy là đi, đi hết
Những người có thể đi
Ta, những người ở lại
Đang thử hỏi còn gì?

Còn lại một núi nợ
Một xã hội trái chiều
Những câu khẩu hiệu đỏ
Và một mớ giáo điều

Một môi trường hủy diệt
Một đất nước, người dân
Mất niềm tin, ngơ ngác
Đành tin vào thánh thần

Một dân tộc bất lực
Nhìn cái ác lên ngôi
Bất lực chịu ngang trái
Và đạo đức suy đồi

Có lẽ rồi đi hết
Những người có thể đi
Ta, những người ở lại
Bất chấp còn lại gì…

Các tác giả khác:

Để lại lời bình