Tần ngần Phan Như Thảo

Em ướt bao kẻ tần ngần ngóng theo!

– Trời mưa mưa quá em ơi
Bài thơ đã ướt hết rồi còn đâu!
– Thơ ướt thì có sao đâu
Em đây còn ướt từ đầu đến chân!
– Thơ ướt thì hỏng hết vần
Em ướt bao kẻ tần ngần ngóng theo!

LĐT, 30/06/2006 – Ảnh: Internet