Thế gian quanh quẩn hết vào lại ra - Hồng Quế tung bộ ảnh nóng trên giường khi chơi game

Thế gian quanh quẩn hết vào lại ra!

Buồn buồn vào Face xem sao,
Nhưng Face chán quá vừa vào lại ra,
Ra ra chán chán lại ca,
Ca ca một tí xong ta lại vào,
Vào vào chán chán lại out,
Suốt ngày chỉ mỗi vào vào ra ra!

Nhà bên có bà kêu la,
Lão kia chết tiệt vừa ra chưa vào!
Nói thật chẳng biết thế nào,
Thế gian quanh quẩn hết vào lại ra!

LĐT, 4/12/2014 – Ảnh: Internet

Bà tôi

Bà tôi đứng ở đầu làng
Đứa nào show hàng bà quất một roi
Một hôm bà ghé tai tôi:
– Toàn bọn “hàng lởm” cũng đòi thích show!

Tôi nghe có hiểu gì đâu
Nhưng mà vẫn cứ gật đầu cho vui!
Sáng nay bà lại hỏi tôi:
– Ba nghìn lá mấy nghìn xôi hả mày?!

Xóm tôi kể cũng thật hay
Có bà con gái dạo này bớt hư!