Biết thế bố mày tương cho phát - Bà Tưng

Biết thế bố mày tương cho phát!

Đã bảo yêu rồi lại đ** yêu
Đúng là trơ trẽn cái con điêu
Biết thế bố mày tương cho phát
Có phải giờ đây đã biết điều?!

Có yêu thì nói rằng yêu
Không yêu thì nói một điều cho xong
Lại còn đưa đưa đong đong
Chiều nó như thể chiều vong vẫn tèo!

LĐT, 07/11/2014 - Ảnh: Internet

Xem thêm

Giấc mơ của FA - Bà Tưng

Giấc mơ của FA

Em có ước nguyện giản đơn
Lấy được vợ là hot girl thì mừng!
Thằng bạn nó chửi em khùng
FA bày đặt mày đừng có mơ!

Em buồn, em khóc hu hu
Sao em không được phép mơ một lần?!
Thằng bạn nó bảo em đần
Muốn sướng thì phải chuyên cần quay tay!

LĐT, 18/8/2014 - Ảnh: Internet

Xem thêm