Nhịn ăn mua BPhone - Trứng vịt lộn

Nhịn ăn mua BPhone

Một trứng, ăn một trứng thôi,
Dành tiền tiết kiệm để rồi mua phôn.
Mua phôn chỉ mua Bê Phôn,
của thầy Quảng nổ cho tôn dáng Thành!

Hôm qua đã rõ ngọn ngành,
Không thể tin nổi ngon lành hơn Tây!
Nức lòng khắp đó khắp đây,
Ta sẽ ủng hộ để dựng xây nước nhà!