Vì sao đội Ý lại thua?!

Vì sao đội Ý lại thua?
Vì Đức có “mấy lá bùa” rất to!