Xóm lạ - Cầu Xẻo Bướm

Xóm lạ

Mau về xóm Đụ đi anh
Qua cầu Khe Bướm nước xanh lững lờ
Em buồn đứng vịn cầu Cu
Anh đừng Xẻo Bướm thầy u em buồn!

Nhớ anh rất nhớ và thương
Anh về nhanh nhé bản Mường Tè mong!
Đêm nay có bếp lửa hồng
Có em Khe Bướm chưa chồng đợi anh!

Đêm nay gió mát trăng thanh
Anh về xóm Đụ, nghe anh, em chờ!
Làng văn hóa đẹp như mơ
Trăng chênh chếch rọi cầu Cu dập dình!