Đừng gọi anh bằng chú

Đừng gọi anh bằng chú

Trời ơi mấy nàng thiếu nữ
Hình như chúng nó bị lú
Suốt ngày kêu tôi bằng chú
Kêu xong còn cười thích thú!

Làm tôi cảm thấy cay cú
Tiếng kêu như gầm như rú
Hí hí há há hú hú
Khanh khách cười nghe như thú!

Chẳng nhẽ mình đã già khú?
Chẳng nhẽ già không được đú?
Chẳng nhẽ thấy già nên phũ?
Chẳng nhẽ già không cần bú?!

Mặt anh tuy già tuy cũ
Nhưng súng đạn rất phong phú!
Nói không phải khoe khoang chứ
Nhắm mắt bắn trúng khối thứ!

Thế nên em đừng ủ rũ
Hôm nào cứ vô rừng rú
Anh không làm em ừ hữ
Lúc đấy hãy kêu bằng chú!

Tôi mang tiếng là trọc phú
Sớm chiều chỉ ăn mì Chũ
Để dành tiền vào Từ Dũ
Cùng em giải quyết chuyện cũ!

Ra về tặng em chiếc mũ
Trên đó có đề mấy chữ
Đọc nghe hết hồn mỹ nữ:
“Già nhưng mà đầy quyến rũ!”

Này nhé mấy đứa mới nhú
Tuổi thanh xuân lo mà giữ
Cứ ở đấy mà cười rũ
Anh ngắt cả hoa và nhũ!

Tuổi thanh xuân nhiều vui thú
Thích chơi không thích giặt giũ
Nếu em muốn có đủ thứ
Sao vẫn kêu anh bằng chú?!

Thôi đừng gọi anh bằng chú
Lại đây để anh bóp chân!
Chân em trắng ngẩn ngần ngân
Anh mà chạm tới toàn thân nhũn nhùn!…