Chuyện thời xưa - Ngày xưa có một truyện tình - Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện thời xưa

Hôm nay tôi viết bài thơ
Nói về câu chuyện thời xưa của mình
Tôi yêu một em rất xinh
Tiếc là em chẳng yêu mình, buồn thay

Ngày qua tháng, tháng qua ngày
Thời gian như gió thoảng bay để rồi
Hôm trước em vịn vai tôi
Nói từng yêu dáng một người thư sinh

Tôi nghe mà cứ lặng thinh
Vẫn hâm như cái thuở mình trẻ trai…