Con gái thời xưa

Thời xưa đàn ông tới cửa cầu hôn, nếu bề ngoài anh tuấn, cô gái sẽ vừa lòng, nói: “Chung thân đại sự toàn bộ do cha mẹ làm chủ”. Nếu bề ngoài xấu xí không hài lòng sẽ nói: “Nữ nhi còn muốn hiếu kính cha mẹ hai năm.”

Thời xưa anh hùng cứu mỹ nữ, nếu anh hùng bề ngoài đẹp trai, vẻ mặt mỹ nữ sẽ thẹn thùng nói: “Ơn cứu mạng của anh hùng, tiểu nữ không biết đền đáp thế nào, chỉ có thể lấy thân báo đáp.” Nếu không đẹp trai sẽ nói: “Chỉ đành kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân này!”