Mùa xuân phải có mưa phùn - Hoàng Thị Thu Trang

Mùa xuân phải có mưa phùn

Version 1:
Mùa xuân phải có mưa phùn,
Con gái phải có lúc cùn lúc ngoan!

Version 4:
Mùa xuân phải có mưa phùn,
Con gái phải có đứa lùn đứa cao
Mùa xuân phải có hoa đào
Con gái phải được đưa vào đưa ra!

Làm cái đi em

Làm cái đi em!

– Em ơi làm cái đi em,
Thử tý xem nó có hương vị gì?!

– Làm cái là làm cái gì?
Táng cho một phát hết về quê hương!

– Gì đâu! Làm cái “bình thường”!
“Chút chít” ở giữa phố phường cho dzui!

Anh công an rút dùi cui:
– Biến đi! Đừng có làm tui … thèm thuồng!

LĐT, 26/12/2006 – Ảnh: Internet