Sự thật về bán hàng đa cấp!

Sự thật về bán hàng đa cấp đây sao? Tưởng nó phải kinh khủng hơn thế chứ!

“Tuyên bố” là 1 trong những bí quyết thành công, nếu chọn sai chỗ sẻ phản tác dụng. Cả nhà xem 800 chiến binh này tuyên bố vậy đủ “máu” chưa???