Nhà Quê đa tình

Nhà Quê đa tình

Thân tặng nick Nhà Quê của diễn đàn Phụ Nữ và Cuộc sống

Cô Tư, cô Sáu, cô Hồng…
Các cô rồi cũng theo chồng mà đi
Một chiều ở cuối chân đê
Người ta lại thấy Nhà Quê thả diều
Có cô cắt cỏ phận nghèo
Ngẩng lên nghe tiếng sáo diều rồi thương…