Tháng cô hồn - Ma nữ đa tình

Tháng cô hồn (Ma nữ đa tình cực hay)

Tháng này là tháng cô hồn
Ăn cá chép để chơi… bài đỡ đen!
Đừng ra ngoài lúc nhá nhem
Cẩn thận ma nữ nó bem vào người! :x

Nói thật đừng tưởng nói chơi
Cô hồn tháng 7 mọi người đều kinh!… _om_

LĐT, 31/7/2014 - Ảnh: Internet

Xem thêm