Liệu pháp giản đơn

Liệu pháp giản đơn

Những khi cảm thấy bất an,
Thì mua lấy một con ngan mà dùng.
Những khi cảm thấy sắp khùng,
Thì mua lấy ít nem Phùng mà ăn.
Những khi cảm thấy lăn tăn,
Thì mua mấy lạng thịt thăn mà xào…

Những khi, dẫu có thế nào,
Cứ nghe lời tớ ăn vào là xong!

LĐT, 10/03/2013 – Ảnh armyhostel.com

Xem thêm