Hà Nội không vội được đâu - Tắc đường

Hà Nội không vội được đâu

Tắc đường ai chẳng muốn đi,
Tắc đường ai chẳng muốn về nhà nhanh.
Nhưng mà đừng có lanh chanh
Bấm còi inh ỏi rồi giành giật nhau!

Hà Nội không vội được đâu,
Cứ nhích từng bước cho đầu đỡ điên!