Lên mạng xem hài

Lên mạng xem hài

Lên mạng xem hài chẳng thấy vui
Bắc kỳ Nam kỳ chửi nhau cùi
Quên mất chúng ta cùng một nước,
Cùng đảng dìm nhau có gì vui?

Người Bắc thích xem hài sâu sắc
Người Nam vui vẻ thích bông đùa
Người Bắc thích khoai, người Nam thích,
Xúc xích ngập trong sốt cà chua!

Tôi gốc Bắc Kỳ thích hài Nam
Thích ăn xúc xích sái quai hàm
Em gái Nam kỳ mê khoai Bắc
Là việc của em tôi chả ham!

Thấy chưa sao cứ phải cãi nhau
Mình thích người ta có thích đâu
Bắc Nam mỗi miền gu mỗi khác
Hiềm khích chi thêm gợi niềm đau?

Đất nước bây giờ đã bình yên
Dân chủ, tự do thì chớ nên
Ép nhau, dọa nhau làm chi nữa
Người ta lại bảo Việt Nam hèn!

Mệt mỏi chẳng thiết xem hài nữa
Vào mạng đọc tin tức sáng nay
Trưởng thôn đòi chia tiền cứu trợ
Hài quá xin một tràng pháo tay!

Thấy chưa?! Vui là phải vỗ tay!
Không thích cũng đừng chửi sâu cay
Sống phải yêu đời và tin tưởng
Hết nợ Việt Nam sẽ đẹp ngay!