Chuyện thời xưa - Ngày xưa có một truyện tình - Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện thời xưa

Hôm nay tôi viết bài thơ
Nói về câu chuyện thời xưa của mình
Tôi yêu một em rất xinh
Tiếc là em chẳng yêu mình, buồn thay

Ngày qua tháng, tháng qua ngày
Thời gian như gió thoảng bay để rồi
Hôm trước em vịn vai tôi
Nói từng yêu dáng một người thư sinh

Tôi nghe mà cứ lặng thinh
Vẫn hâm như cái thuở mình trẻ trai…

Private

Private

Post bài private
Mãi chẳng được một like
Đành tự like, cảm thấy
Có gì đó sai sai!

Nhớ ngày xưa còn trẻ
Yêu người chẳng nói ra
Giống như private
Ghen rồi tự trách ta!

Nhiều khi mình lạ lắm
Cứ dở dở hâm hâm
Thấy bao chuyện nhức mắt
Vẫn cười, vẫn lặng câm…