Làm cái đi em

Làm cái đi em!

– Em ơi làm cái đi em,
Thử tý xem nó có hương vị gì?!

– Làm cái là làm cái gì?
Táng cho một phát hết về quê hương!

– Gì đâu! Làm cái “bình thường”!
“Chút chít” ở giữa phố phường cho dzui!

Anh công an rút dùi cui:
– Biến đi! Đừng có làm tui … thèm thuồng!

LĐT, 26/12/2006 – Ảnh: Internet